IDx

קבוצת הצוללים הטכניים הראשונה שהוקמה על ידי מארק פדר ופעלה משנת 2005-2007.
IDהביאה תפיסה שונה של צלילה טכנית וקידמה את הצלילה בארץ אל הסטנדרטים המקובלים בעולם והביאה את הצלילה הטכנית לים תיכון.
במסגרת פעילותה הקבוצה צללה וחשפה מעל עשרים אתרים, שרובם ספינות טבועות עד עומקים של 100 מטר. חברי הקבוצה היו הראשונים שצללו לחלק גדול מהספינות ותיעדו אותם בשרטוטים ובצילומים.
ההצלחה של הקבוצה הביאה להווסדות מספר קבוצות בעלות מטרות דומות. IDx נותרה ייחודית בחדשנות ובהצלחות שלה. את האתרים שהקבוצה גילתה ניתן למצוא באתר זה תחת אתרי צלילה.

חברי הקבוצה: מרק פדר, שלומי פלניצקי, ליאור ברסי, נמרוד חן, שמשון חיימס, אודי ארקין,דרור ירון ,דימה ברסקין, פליקס לוטן, עוזי קריגר.

תודה מיוחדת לרוני שדה מ ים יפוא על העזרה באיתור הנקודות.

Scireidx