Archive - December 2019

צלילה טכנית

ניתוח אירוע – נתק בקורס טכני

התפרסם באתר של ההתאחדות הישראלית לצלילה פרטים כלליים: הנתק אירע במהלך צלילה מס’ 7 בקורס טכני 3. השתתפו בצלילה מדריך ושלושה חניכים, כולם צוללים מנוסים (אחד החניכים הוא מדריך ספורטיבי). החניכים ביצעו עם אותו מדריך גם את...