Recommended מעניין ב Tek-Dive

IANTDEXPEDITIONS מאיטליה מצלמים סרט על הצוללת שירה

משלחת איטלקית בצוללת שירה ,
מאת :מרק פדר – מנהל לוגיסטי וקצין הצלילה של המשלחת בארץ

מאת :מרק פדר - מנהל לוגיסטי וקצין הצלילה של המשלחת בארץ

בכתבה כל המשלחת בערוץ 1

קבוצת IANTDEXPEDITIONS מאיטליה בניהולו של Fabio Ruberti הגיע לארץ על מנת לעשות סרט תיעודי על ה Scire הצוות מנה תשעה צוללים בניהם צלמים עוזרי צלם מנהל משלחת עוזרת מנהל משלחת וצוללים טכניים.

המשלחת הגיע פעמיים על מנת להפיק את הסרט, ביקור ראשון של בשנת 2009  ביקור שני בשנת 2011.

ביצענו יומיים צלילות על השירה שבמהלכם הצוללים הניחו זר וצילמו את הצוללת, הפגשתי אותם עם ד”ר אודי גלילי מרשות העתיקות שהיה הראשון שנכנס לשירה ואודי נתן להם מתנה , מערכת נשימה וסנפיר שהוציא בזמנו מהשירה.

ליום צלילות אחד צירפתי את איתי דודי מיומן ערוץ 1 שנתן כיסוי תקשורתי לכל הספיור. בשאר הזמן המשלחת טיילה בירושלים, קיסריה, במוזאון הימי בחיפה ובעכו.

כ 10 סטים של דבלים ומכלי דקו’ הגיעו מדיפ אילת לטובת הארוע והסניף בת”א סיפק את שירותי הדחיסה.

ביום האחרון  שי רוט שעשה את הקשר הראשוני עם הקבוצה ערך מסיבה קטנה לקהילה של הצוללים הטכניים בשיטוף המשלחת.

iantdexp_scire_07iantdexp_scire_15iantdexp_scire_08iantdexp_scire_09iantdexp_scire_14iantdexp_scire_16SCIRE-EXPEDITIONSCIRE-SUBMARINEiantdexp_scire_13iantdexp_scire_11iantdexp_scire_12iantdexp_scire_06iantdexp_scire_10iantdexp_scire_04 iantdexp_scire_03iantdexp_scire_05 iantdexp_scire_02n1235151020_30334426_8081

פרופ' אודי גלילי מעניק בטקס רשמי בתחילת פברואר 2009 את הסנפירים ומערכת הנשימה למוזיאון הצבאי ברומא.

פרופ’ אודי גלילי מעניק בטקס רשמי בתחילת פברואר 2009 את הסנפירים ומערכת הנשימה למוזיאון הצבאי ברומא.

אודות המחבר

מארק פדר

מדריך צלילה טכני בכיר, מסמיך מדריכים עד דרגת טרימיקס. צולל מערכות סגורות. אוניות טבועות ומערות , מקים של Tek-Dive, שותף בכתיבת מערכי הצלילה הטכנית של ההתאחדות הישראלית לצלילה וחבר הנהלה לשעבר. עוסק בקידום וחינוך הצלילה הטכנית מתחילת שנות ה 2000.

Leave a Comment