מארק פדר

mrk1
Mark Feder   Underwater Explorer, Senior Technical Diving Instructor
1986 Open water scuba diving course
2001 Trimix Diver
2003  Technical Diving Instructor
2004  Technical Cave Diver / Mexico
2005  Technical Wreck Instructor
2005 – 2007 Founder and Manager of IDx – Israel Deep Sea Explorers
2003 – 2011 Instructor on live aboard Diving Safaris in the Read Sea
2007 – 2011 Board member of The Israeli Diving Federation
2005 – 2015 Field Reporter of YAM Magazine
2008  Unlimited Trimix Instructor Trainer
2008  Logistics Officer of IANTD Expeditions to SCIRE submarine
2011  Logistics Officer of II IANTD Expeditions to SCIRE submarine
2013  Tek-Dive CAMP EILAT 2013 Organizer and Manager
2015  CCR Diver
2015  Diving and Logistics Officer of III IANTD Expeditions to SCIRE submarine
מדריך צלילה טכני בכיר
1986 קורס צלילה **
2001 צולל טרימיקס
2003 מדריך טכני
2004 צולל מערות טכני
2005  מדריך technial wreck
2005-2007 מייסד ומנהל IDx
2003-2011 מדריך ספארים בסיני
2007-2011  חבר הנהלה בהתאחדות הישראלית לצלילה. בניית המערכים הטכניים של ההתאחדות.
2005-2015 כתב שטח של מגזין צלילה ים
2008  מסמיך מדריכים טכני עד טרימיקס
2008 מנהל לוגיסטיקה של משלחת IANTD Expeditions  ה I  מאיטליה לצוללת לשירה.
2013 מארגן ומנהל Tek-Dive CAMP EILAT בשיתוף ובחסות רשות הצלילה – מינהל הספורט
2015 צולל מערכות סגורות
2015 קצין הצלילה ולוגיסטיקה של משלחת IANTD Expeditions  ה III
tidf_techlogoההתאחדות הישראלית לצלילה tdi_smallTDI Technical Divers International
מסמיך את הקורסים הבאים:

– Basic Tech Diver *
– Technical Diver **
– Normoxic Trimix Diver ***
– Unlimited Trimix Diver ****
– Complete Technical Wreck Diver

– Unlimited Trimix Instructor Trainer

מסמיך את הקורסים הבאים:

– Intro To Tech Diving
– Nitrox Diver
– Advanced Nitrox Diver
– Deco Procedures Diver
– Extended Range Diver
– Trimix Diver
– Advanced Trimix Diver
– Advanced Wreck Diver

מדריך לא פעיל בארגונים הבאים:

andi_logo_85a iantd padi