Archive - February 2015

אתרי צלילה בצפון

אתר הכדורים

אתר הכדורים  שלומי פלניצקי  צילום תת ימי –  מיכאל לוין התגלה על ידי IDx כשמנסים לאתר ספינות טבועות על קרקעית הים הלא נודע...